Vés al contingut

logotip del premi en blanc i amb ombra

Premi d'Assaig Jove «Pensar més» - Memorial Gabriel Ferrater

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’Associació Gabriel Ferrater i la Universitat Autònoma de Barcelona van aprovar el desembre de 2020 el conveni per crear el Premi d'Assaig Jove «Pensar més» - Memorial Gabriel Ferrater, destinat a autors i autores menors de 35 anys.

La finalitat del premi és promoure l'escriptura i el pensament crític entre els joves estudiants universitaris de segon i tercer cicle, i investigadors, tot i que no estarà restringit només a aquests col·lectius. Estarà obert a qualsevol temàtica sempre que sigui tractada amb voluntat reflexiva o pràctica, amb rigor i finalitat divulgativa, tot seguint l’esperit creatiu i comunicador de Gabriel Ferrater.

Les tres entitats organitzadores han redactat de comú acord les bases per regular els requisits que hauran de complir els autors i les autores que vulguin participar al premi. La previsió és que la convocatòria de la primera edició del guardó es faci pública durant el mes d’octubre de 2021. El termini de presentació d'obres es tancarà a l’abril del 2022, per tal que al mes de setembre del 2022 es pugui fer el lliurament del primer premi.

El premi comptarà amb una dotació econòmica de sis mil euros que serà assumida per l'Ajuntament. La UAB signarà un contracte d'edició amb el guanyador o guanyadora del premi i assumirà íntegrament el cost de producció del llibre guanyador. L'obra guanyadora serà publicada simultàniament en format imprès i digital pel Servei de Publicacions de la UAB, en una col·lecció específica que s'obrirà amb aquesta finalitat. Un cop publicada, l’obra serà comercialitzada a través dels canals habituals pel Servei de Publicacions de la UAB.

Finalment, l'Ajuntament serà l’encarregat d’organitzar l'acte de lliurament del premi, amb el suport i la participació de l'Associació Gabriel Ferrater i de la UAB. Un cop hagi estat publicat la UAB organitzarà l'acte de presentació del llibre, amb el suport i la participació de l'Associació Gabriel Ferrater i de l'Ajuntament.

Etiquetes